Leverings- en betalingsvoorwaarden

Voor bestellingen vanuit onze webwinkel (www.vreeken.nl) en onze geprinte Zaadgids geldt:

 1. Bij een bestelling onder € 10,00 is het verplicht de machtiging tot incasso in te vullen.
 2. Voor zaden in kleinverpakkingen (die dus door de brievenbus passen) zijn de leveringskosten € 4,90. Voor de overige producten (pootgoed, grotere zaadzakken, bollen & knollen, boeken, planten etc.) zijn de leveringskosten € 9,90. Een aantal producten heeft afwijkende leveringskosten in verband met extra porto- of inpakkosten. Deze kosten worden duidelijk op de site vermeld. Dit tarief geldt voor Nederland en België. We verzenden ook naar andere landen binnen de EU. De leveringskosten naar die landen zijn per mail op te vragen.
 3. Verzending vindt plaats vanuit ons magazijn in Nederland. Soms wordt de factuur aangehecht, in de meeste gevallen verzenden we de factuur digitaal per e-mail.
 4. De levertijd kan in ons drukste seizoen (januari t.m. juni) behoorlijk oplopen, van juli-december is deze veelal korter. Raadpleeg de homepage van onze website voor een indicatie (geen belofte!) van de actuele levertijd. Ons dringende advies: bestel op tijd of wees van harte welkom in onze winkel, waar je alle producten van onze site aantreft (tijdelijk uitverkochte of seizoensgebonden producten voorbehouden), ons zaad-seizoen begint al in september. Je hebt uiteraard altijd het recht om orders te annuleren of te weigeren (zie M.) maar gebruik niet het argument dat je de levertijd te lang vindt, daar communiceren we zeer duidelijk o Producten ver. Ons bedrijf kan door complexiteit en zeldzaamheid van de producten niet altijd snel leveren, je kan de geleverde zaden altijd gebruiken voor het jaar erna.
 5. Producten die vanwege onverwacht grote vraag, tegenvallende verkrijgbaarheid of gebondenheid aan een ander seizoen niet meteen leverbaar zijn, worden vaak door ons nageleverd, in een aparte levering geplaatst of in de wacht gezet.
  Een Nalevering wordt aangemaakt als het om minimaal 3 zakjes zaad gaat of minimaal een aankoopbedrag van € 5,00 heeft. Zaden of producten die daardoor na het directe zaaiseizoen worden geleverd zijn altijd gegarandeerd kiemkrachtig en bruikbaar voor de aankomende 2 jaar. Het leveren van bestelde producten zien we als een service en een missie om het gevraagde (en wellicht lang gezochte) soort te kunnen leveren. Een bestelling of Nalevering blijft 1 jaar actief (tenzij geannuleerd door de klant), daarna vervalt deze of mailen we voor overleg.
 6. Grote orders van zaden, pootgoed en bloembollen vallen onder een kortingsregeling. Tevens kunnen onze zaden bij vertrouwde adressen in wederverkoop genomen worden. Graag informeren we over de voorwaarden. Op aanbiedingen, opruimingen en andere producten dan zaden, pootgoed en bollen geldt deze algemene kortingsregeling niet. Uiteraard kunnen we bij grotere afnamen ook voor deze producten een prijsopgave doen. Grootverpakkingen zijn uitgesloten van kortingsregelingen, tenzij in overleg met Vreeken's Zaden anders overeengekomen is.
 7. Bij grote bestellingen wordt door ons vaak besloten tot het doen van vooruitbetaling voordat de levering plaatsvindt. In de meeste gevallen wordt allereerst een aanbetaling van 10% van het totale factuurbedrag berekend, 1) om te testen of de koper serieus is, 2) om te testen of alle gegevens juist zijn en 3) om te voorkomen dat veel verloren tijd aan reservering wordt besteed.
  Wordt de aanbetaling niet voldaan, dan wordt (na enkele verzoeken) de order geannuleerd. Heeft aanbetaling wel plaatsgevonden, maar wordt daarna alsnog de order geannuleerd, dan vindt GEEN restitutie van de aanbetaling plaats.
 8. Bij bestellingen met producten uit verschillende seizoenen (op de website worden de leveringsmaanden genoemd) wordt in meerdere etappes geleverd en opnieuw leveringskosten berekend. We proberen zoveel mogelijk orders slim te combineren.
 9. Het samenvoegen van meerdere bestellingen kan binnen 3 dagen. Bestellingen die daaraan niet voldoen worden als aparte orders behandeld, alleen bij uitzondering lukt het om dan alsnog samen te voegen.
 10. Met het plaatsen van een order maak je GEEN bezwaar tegen het toezenden van onze digitale Nieuwsbrief en Nieuwsflits. Je kan je onderaan elke nieuwsbrief eenvoudig afmelden.
 11. Tussentijdse Prijsverhoging seizoensproducten: Wie pootaardappels, plantuien, sjalotten, knoflook, andere eetbare bollen en knollen of bloembollen bestelt vóórdat het seizoen begint, kan te maken krijgen met een prijscorrectie omdat de nieuwe prijzen (van de nieuwe oogst) nog moeten worden verkregen en/of ingevoerd. Wij corrigeren waar nodig je order naar de in het nieuwe seizoen geldende prijzen.

Garantie en retourneren:

 1. Tijdens de plaatsing van je order komt de optie voorbij of we wel of niet vervangers voor je uit mogen zoeken. Wordt het vakje “Geen Vervangers” niet aangevinkt, dan kiezen we (indien mogelijk) een vervangend soort voor je uit. Heb je het vakje wel aangevinkt dan zullen we altijd vooraf overleggen over vervangers of het product uit de order laten vervallen of het product op nalevering zetten.
 2. Aanbiedingen van collecties (diverse producten in 1 pakket) kunnen door de grote vraag soms kleine wijzigingen ondergaan. Als meer dan 40% gewijzigd moet worden zal eerst overleg vooraf plaatsvinden, anders worden zonder overleg vooraf 1 of meer goede vervangers ingezet.
 3. We staan open voor klachten i.v.m breuk of niet functioneren van producten. Reclameren kan uiterlijk tot 2 maanden na levering worden gemeld. Het niet opnieuw uitlopen van planten na een vorstperiode valt niet onder garantie. Wel garanderen we hergroei binnen 1 groeiseizoen. Een uitzondering vormt de garantie op onze opruimingspakketten, daarop geven we 75% hergroei garantie, je hebt ze vaak al tegen 50% korting aangeschaft omdat het seizoen afloopt en de kwaliteit terugloopt.
  Onder de garantie van planten valt ook de aanwezigheid van virus- en bacterieziekten. Vanwege de biologische teelt van onze planten kunnen we niet uitsluiten (ondanks regelmatige controle) dat er schimmels, luis, trips, spint, slakjes e.d. in of bij de planten aanwezig zijn. Dit valt uitdrukkelijk niet onder de garantie. 100% “schone” planten vraagt om het gebruik van chemische middelen, waar wij ons bewust niet mee bezig houden.
 4. Je kan een artikel retour sturen binnen 30 dagen. De termijn gaat in op de dag na ons akkoord. Het retourneren moet je tevoren melden per e-mail, je gebruikt dan als titel “ik wil retourneren”. Wij reageren z.s.m., soms is de order te ingewikkeld (planten) of te klein om te worden geretourneerd, we zullen dan een alternatief garantievoorstel of geld-terug-voorstel doen. Artikelen moeten in de originele staat worden geretourneerd. Geopende verpakkingen en cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Planten kunnen niet opnieuw ingepakt en per post (of ander transport) geretourneerd worden, eventueel kunnen deze na overleg persoonlijk in de winkel worden teruggebracht.
  De kosten voor het retour sturen worden door ons vergoed als er sprake is van een beschadigd of niet besteld product of als de bestelling aantoonbaar en op tijd was geannuleerd maar toch verzonden. De vergoeding en retournering wordt tevoren afgesproken.
  De kosten voor het retour sturen worden niet door ons vergoed als er sprake is van spijt achteraf of per abuis bestelde goederen.
 5. Als een ras of soort niet overeenkomt met het bestelde (of in de beschrijving beloofde) ras of soort, dan heb je recht op vergoeding in de vorm van zaden of terugbetaling van een bedrag tot maximaal de waarde van de geleverde zaden. Vergoeding van derving door verkeerde of kleinere oogst wordt door ons niet gedaan. We zijn een zadenleverancier, leverend aan de hobbysector.
 6. Professionele kwekers kopen bij ons uit interesse, voor het verkrijgen van biodiversiteit en geheel op eigen risico. Je bent als kweker zelf verantwoordelijk voor het testen van onze rassen op zuiverheid of aanwezigheid van ziektekiemen. We zijn gespecialiseerd in de levering binnen de hobbysector, waar andere kwaliteitseisen gelden dan in de (grootschalige) professionele sector.

Betalingen:

 1. Bij betalingen dienen altijd debiteurnummer en factuurnummer te worden vermeld.
 2. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen netto, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Als een machtiging is afgegeven vindt afschrijving zo mogelijk plaats binnen 1 week na levering van de goederen. Op de factuur staat vermeld van welke rekening er wordt afgeschreven. Bij onterecht storneren wordt € 5,00 administratiekosten berekend.
 4. Na 2 vergeefse incassopogingen wordt het te incasseren bedrag verhoogd met € 5,00
 5. Bij te late betaling van facturen (waarbij geen machtiging is afgegeven) wordt 1x zonder bijkomende kosten gemaand. Voor het 2e betalingsverzoek berekenen we € 5,00 extra kosten en vanaf de vervaldatum wordt dan 1% rente per maand berekend.
 6. Na blijvende nalatigheid wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle te maken kosten voor het incassobureau worden doorberekend aan de klant.